Herhaalrecept via internet – van Gogh Apotheek – Haarlem

Herhaalrecept via internet

Wilt u een herhaalrecept aanvragen? Dat kan nu heel gemakkelijk via ons online patiëntenportaal MijnGezondheid.net! Voor meer informatie en het aanmaken van een account, klik hier.  Indien u (nog) geen account heeft op het online patiëntenportaal kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Voor medicijnen die u op advies van uw huisarts chronisch gebruikt kunt u via onderstaand formulier een herhaalrecept  aanvragen. Wilt u medicijnen voor een nieuw opgetreden klacht of medicijnen die u kortdurend gebruikt (bijv. antibiotica) belt u dan met de praktijk van uw huisarts.

Bent u niet in de gelegenheid om uw herhaalrecept via internet te bestellen bieden wij  u de mogelijkheid om het lege doosje, inclusief etiket, in onze brievenbus achter te laten.  De brievenbus bevindt zich buiten, aan de zijkant van de apotheek,  bij de personeelsingang.

Zorg dat u tijdig uw geneesmiddelen bij ons bestelt zodat wij de gelegenheid hebben een recept voor u aan te vragen bij uw huisarts en zonodig het geneesmiddel voor u te bestellen. 

1 Persoonsgegevens
2 Contactgegevens
3 Herhaalreceptgegevens
  • Persoonsgegevens